Nové knihy

Přihlášení do čtenářského konta:


Výpůjční doba:

Den Výpůjční doba
pondělí 8:00 – 10:45
12:00 – 19:00
úterý 8:00 – 10:45
13:00 – 18:00
středa 8:00 – 10:45
13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 10:45
13:00 – 17:00
pátek 15:00 – 18:00
TOPlist

Aktuality

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 19. června proběhlo v Městské knihovně v Žamberku za přítomnosti pana starosty tradiční slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře. Ještě před složením slibu byly děti „přezkoušeny“ ze znalostí pohádek a dětských knih. Přesvědčily nás i o tom, že se umí ke knížkám dobře chovat a pečovat o ně. Nejlepší čtenář z každé třídy poté přečetl Slib čtenáře, který děti skládaly do rukou pana starosty. Na památku si všichni prvňáčci odnesli knížku básniček známého spisovatele Jiřího Žáčka Odemyky zamyky, která byla letos vydána v rámci celostátního projektu Knížka pro prvňáčka. Pasování v žamberské knihovně se zúčastnily čtyři první třídy z obou žamberských škol, celkem 83 dětí.

Soutěž: KRESLÍM PASTELKAMI

V návaznosti na výstavu M. Brožové vyhlašujeme výtvarnou soutěž o nejzajímavější obrázek nakreslený pastelkami. Soutěž není omezena věkem, takže donést svůj výkres mohou nejen děti, jejich maminky a babičky, ale všichni, kteří mají chuť vzít do rukou toto klasické výtvarné náčiní. Dospělí, nebojte se, třeba i po dlouhé době, vzít pastelky a spolu se svými dětmi kreslit. Kdy budete mít možnost vidět svůj obrázek na výstavě vedle obrázku svých dětí a možná i rodičů? Pastelková technika spojuje generace. Na výkresy minimálního formátu A4 se těšíme v Městské knihovně až do 31.července. Vystavení nejzajímavějších obdržených prací plánujeme na září. Téma je libovolné, inspirovat se ale můžete na naší výstavě i na webu Marie Brožové www.pastelky.cz.

Knihovna o prázdninách

O letních prázdninách bude knihovna uzavřena jeden týden a to v termínu 10. srpna až 14. srpna. Nezapomeňte si včas vypůjčit knihy, časopisy, hry, mapy, kufříky na dovolenou!

NOVINKA - PŮJČUJEME TEMATICKÉ KUFŘÍKY

Také pro malé čtenáře jsme přichystali novinku – máme v nabídce 17 interaktivních kufříků, které jsme vybavili knížkami, audioknihami, hračkami, výukovými hrami a dalšími didaktickými pomůckami. Ty dětem přiblíží různá témata a rozšíří jejich obzory v nových oblastech. A z jakých kufříků můžete vybírat?

 1. Pojďte s námi za divokými zvířaty
 2. Poznáváme Česko
 3. Hrajeme si s medvídkem Pú
 4. Moje oblíbené večerníčky
 5. Učíme se anglicky
 6. Máme rádi pohádky
 7. Objevujeme podmořský svět
 8. Co vím o dopravě
 9. U nás na statku
 10. Po stopách dinosaurů
 11. Jak funguje lidské tělo
 12. Malý detektiv
 13. Jaká známe povolání
 14. Jak to chodí na stavbě
 15. Vaříme sami
 16. Toulky naší přírodou
 17. Malá módní návrhářka

NOVINKA - PŮJČUJEME TURISTICKÉ MAPY!

Čtenáři si u nás mohou od 1. března 2015 vybrat z 98 oblíbených klasických „zelených“ turistických map vydaných Klubem českých turistů. Chystáte-li se na výlet či dovolenou po Česku, nemusíte vhodnou mapu shánět a kupovat, knihovna má ve fondu kompletní soubor, který pokrývá celou naši republiku. Vedle map pro pěší turistiku nabízíme i mapy s vyznačenými cykloturistickými trasami.

Rozšíření nabídky SPOLEČENSKÝCH HER

Opět jsme rozšířili nabídku společenských her. Hry se půjčují za stejných podmínek jako knihy, audioknihy i časopisy, tj. na 4 týdny. Celkem máme nyní ve fondu téměř sto moderních deskových her pro děti, mládež i dospělé. Jejich seznam najdete na tomto webu: klikněte na Katalog a poté do řádku Libovolné pole zadejte: (hra)

Služba knihovny seniorům

Imobilním seniorům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou do knihovny docházet, nabízíme donášku knih domů. Zájemci nechť se přihlásí na telefonu 465 614 663. Na tuto službu není nárok automaticky, každou žádost posuzujeme individuálně.

Půjčte si u nás tašku!

Máte plnou náruč knih a nevíte, jak je odnést domů? Půjčte si od nás látkovou tašku – jsou k dispozici na vyžádání u výpůjčního pultu.

Vaše tipy na nákup knih

Děkujeme čtenářům, kteří nám posílají svoje návrhy na knihy, které by si rádi přečetli (viz sekce KATALOG a v ní TIPY NA NÁKUP). Doporučujeme však uvést jméno, případně číslo průkazky, pak Vám můžeme knihu po zakoupení rovnou i zarezervovat.

Novinka pro čtenáře

V rámci zvýšení komfortu užívání služeb knihovny zasíláme čtenářům e-mailové upozornění na blížící se vypršení výpůjční lhůty. Tzv. předupomínku obdržíte dva pracovní dny předem. Nemusíte už myslet na to, kdy máte výpůjčky vrátit, knihovna to hlídá za Vás!

KNIHOVNA ZÍSKALA OCENĚNÍ !

V úterý 15. října 2013 proběhl v sále J. Kašpara v budově obnovené reálky v Pardubicích slavnostní večer, při kterém Krajská knihovna v Pardubicích předávala ocenění nejlépe pracujícím knihovnám Pardubického kraje.
Tento akt se letos konal poprvé a naše knihovna měla tu čest, že byla hned v premiérovém roce navržena k ocenění. Velmi nás to potěšilo i z toho důvodu, že se jedná o profesní zhodnocení úrovně naší práce. Ocenění je i výsledkem dlouhodobé snahy celého našeho malého kolektivu poskytovat čtenářům i ostatním občanům Žamberka co nejlepší služby jak v knihovnické, tak i kulturní a vzdělávací oblasti.
Slavnostního aktu se účastnila náměstkyně hejtmana Ing. Jana Pernicová, která kromě práce oceňovaných knihoven vyzdvihla i zásluhy vedení měst a obcí, jež své knihovny podporují a uvědomují si jejich význam pro kulturní i komunitní život obcí.
Cenu jsme přebírali spolu s p. starostou Jiřím Dytrtem z rukou ředitelky Krajské knihovny v Pardubicích Bc. Radomíry Kodetové, jejíž pozitivní zhodnocení naší práce nás také velmi potěšilo. Je však současně závazkem do budoucna – určitě neusneme na vavřínech a dál budeme dělat vše pro to, aby s našimi službami byli čtenáři i ostatní uživatelé spokojeni.

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ KNIHOVNY V LOVCÍCH PEREL

Co jsou Lovci perel? Jedná se o celoroční projekt na podporu čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové, Univerzitou Hradec Králové a východočeským Klubem dětských knihoven v rámci projektu Littera a probíhá formou hry. Děti si v knihovně mohly vybrat z více než 200 titulů knih označených jako perlorodky. Při půjčování k nim dostaly domů hrací kartu s otázkami k ději. Za správně vyplněnou kartu pak získaly perlu. Šňůry perel označené jmény lovců jsou vystaveny celý školní rok v knihovně a po ukončení hry je děti dostanou domů. Cílem projektu je zábavnou formou motivovat děti k četbě, naučit je práci s textem a informacemi a testování čtenářské gramotnosti. Soutěž se rozběhla v říjnu a od prvních dnů získala pozornost dětských čtenářů. K 31.5.2013 byla soutěž ukončena a perly sečteny. V naší knihovně se soutěže zúčastnilo 79 dětí, které „nalovily“ celkem 1033 perel. Vítězové z každé knihovny byli pozváni na slavnostní celorepublikové vyhlášení výsledků, které 18.6. v nové budově Knihovny města Hradce Králové. Naši knihovnu reprezentovaly vítězky Ester Pinchas ze 7. třídy a Karolínka Vomáčková ze 2. třídy. Žamberská knihovna s 1033 rozdanými perlami se stala celorepublikovým vítězem a Ester Pinchas s nasbíranými 165 perlami absolutní vítězkou! V konkurenci cca padesáti (zpravidla větších) knihoven jsme tedy byli v tomto projektu maximálně úspěšní. I když pro malou knihovnu, jako je naše, je účast časově i organizačně náročná, určitě se zapojíme i v dalším ročníku. Fotografie z předávání cen v Hradci Králové i z vyhlášení výsledků v naší knihovně najdete ve fotogalerii.

Z nabídky nových knih doporučujeme:

Pro dospělé čtenáře:

Pro dětské čtenáře:


Doporučujeme: