Nové knihy

Přihlášení do čtenářského konta:


Výpůjční doba:

Den Výpůjční doba
pondělí 8:00 – 10:45
12:00 – 19:00
úterý 8:00 – 10:45
13:00 – 18:00
středa 8:00 – 10:45
13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 10:45
13:00 – 17:00
pátek 15:00 – 18:00
TOPlist

Internet pro veřejnost

  1. Přístup na internet je v provozní době Městské knihovny Žamberk umožněn všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným uživatelům) zdarma.
  2. Návštěvníkům jsou k dispozici dva počítače s internetem v čítárně knihovny. Před vstupem do čítárny je nutno se ohlásit u výpůjčního pultu přítomné knihovnici.
  3. Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu 30 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
  4. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
  5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení operačního systému, webového prohlížeče či jiného programovaného vybavení.
  6. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat.
  7. Není dovoleno provozování počítačových her. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickou a pornografickou tématikou. Uživatel nesmí dále navštěvovat stránky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, např. stránky obsahující nebo odkazující na nelegální software, stránky propagující potlačování lidských práv a svobod atd.
  8. Knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah souborů stažených z internetu.
  9. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen.
  10. Za škodu, která vznikne knihovně nedodržením provozního řádu pro užívání internetu, nese odpovědnost uživatel. Po uživateli bude požadována náhrada způsobené škody

Doporučujeme: